สถานที่ตั้ง

2878 ซ.ลาดพร้าว 128/4

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

จังหวัด

ที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10240

ประเทศ

ไทย

โทรศัพท์

02-117-3790

แฟกซ์

-

โทรศัพท์มือถือ

086-328-7030

อีเมล์

ransan_phafu@outlook.com

เว็บไซต์

www.phafu-thailand.com